Ганибал Амартүвшин
УИХ-ын гишүүн


ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1991 онд
Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль

1998 онд
Брюссель дахь Европын их сургууль, бизнесийн удирдлага, бакалавр

2005-2007 онд
АНУ-ын Харвардын Бизнесийн их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр


АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1998-2005 онд

ABN Amro bank, Эрсдэлийн дэд захирал

2008-2011 онд
JSC Kazcommerts bank, гүйцэтгэх захирлын тэргүүн дэд орлогч

2011-2014 онд
Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, ерөнхий захирал

2014-2019 онд
Хас банк, ерөнхий захирал

2019-2020 онд
Монгол Улсын Хөгжлийн банк, гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч

2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ШАГНАЛ

Банк, санхүүгийн тэргүүн ажилтан

ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос, Франц, Герман, Нидерланд