Хөвсгөл аймгийн МАН-ын хамт олон

2016 Оны 3 Сарын 9
Previous Next

Хөвсгөл аймгийн Монгол Ардын намын хороо нь 15 мянган гишүүдтэй. 2012 оны орон нутгийн сонгуульд амжилттай оролцож ялалт байгуулан амжилттай ажиллаж байна. Намын хорооны дарга нь Л.Ганболд, дэд дарга нь Ц.Гончиг, хэвлэл хариуцсан дэд дарга н.Эрдэнэцэцэг нар ажиллаж байна. 

 

Сүүлийн: Хөвсгөл аймаг

Онцлох: Хөвсгөл аймаг