Монгол ардын намын дэргэдэх ахмадын холбоо


Ахмадын холбоо

ТАНИЛЦУУЛГА

Аймаг, нийслэлийн Намын хорооны дэргэдэх Ахмадын холбоодын 2013 оны ажлын тайланг хянан үзэж монигоринг хийсний үндсэн дээр 2013 оны ажлын үзүүлэлтээр “Шилдэг ахмадын холбоо”, “Тэргүүний ахмадын холбоог шалгаруулах санал гаргаж, танилцуулга бэлтгэв.

1.Дархан-Уул аймгийн Намын хорооны дэргэдэх Ахмадын холбоо /дарга нь Г.Эрдэнэбат/-г 2013 оны ажлаар нь “Шилдэг ахмадын холбоо”-гоор шалгаруулах саналтай байна.

2013 оныг намын залуу гишүүдтэй ажиллах, тэдэнд намын үзэл баримтлал, эрмэлзэх зүйл, дүрмийг ойлгуулж итгэл, үнэмшлийг төлөвшүүлэх ажлын жил болгох зорилттой ажиллаж уралдааны болзол гарган шинэ жилийн өмнө дүгнэж 10 ахмад, 10 залуу гишүүнийг шагнаж урамшуулжээ.

Аймгийн хэмжээнд намын гишүүдийн 33 хувийг эзэлж байгаа ахмад гишүүдийн сонгогч олон түмэнд нөлөөлөх чадварыг түшиглэж 100 орчим лидер ахмадын судлагаа гарган сүлжээ байгуулж ажиллуулсан нь УИХ, орон нутгийн сонгуульд ялалт авчрах хүчин зүйл болсон байна. Үүний үр дүнд Дархан-Уул аймгийн Монгол Ардын Нам орон нутгийн сонгуульд ялалт байгуулж ИТХ, Иргэдийн нийтийн хуралд олонхи болж баг, сум, аймгийн засаглалын эрхийг олж авчээ.

Мөн Дархан-Уул аймгийн Намын хороо 2013 оны ажлаараа Намын тэргүүний байгууллага болсон байна.

2.Орхон аймгийн Намын хорооны дэргэдэх Ахмадын холбоо /дарга нь Х.Буянхишиг/-2013 оны ажлаар нь “Тэргүүний ахмадын холбоо”-гоор шалгаруулах санал гаргаж байна. 

Тус Холбоо тэргүүлэгчид, анхан шатны салбарын сонгуультны ажлыг улирал тутам дүгнэн идэвхижүүлж ажилладаг байна.

Оны шилдэг гишүүдээ 22 номинациар шалгаруулж өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнан Ахмадын өдөр, Цагаан сараар тэдгээрийн урам зоригийг сэргээх, хүндэтгэл үзүүлэх ажил зохиож хэвшсэн байна.
Олон жил гэр бүлээрээ намын гишүүн байгаа өрх, үр хүүхэд, ойр дотнын хүмүүст нөлөөлөн намд санал өгүүлсэн ахмад гишүүдийг урамшуулдаг болжээ. 

3.Баянхонгор аймгийн Намын хорооны дэргэдэх Ахмадын холбоо /дарга нь Б.Дагва/-г 2013 оны ажлаар нь “Тэргүүний ахмадын холбоо”-гоор шалгаруулах саналтай байна. 

Аймгийн бүх сумдын намын үүр, хорооны дэргэдэх Ахмадын хэсэг, аймгийн төвийн найман багт сонгуулийн сурталчилгаанд оролцож ажиллах нэрс гаргаж чиглэл, семинар өгч ажиллуулжээ.

Жил бүр намын ахмад гишүүдийн сүлд модны наадам хийж, гишүүдээ шагнаж урамшуулах, ахмадын өдрөөр монгол гоёл зохион, бүжгийн уралдаан, спортын тэмцээн зохиож ирсний гадна “манлайлагч ахмад”, “шилдэг ухуулагч ахмад”, “шилдэг малчин ахмад” шалгаруулан шагнал олгожээ.