Анхдугаар үндсэн хуулийн төлөөлөгчид

Сэтгүүлч
2015/11/19

Нийслэл хүрээ. 1920-иод оны үед Нийслэл хүрээ. 1920-иод оны үед
БНМАУ-ын анхдугаар их хурлын төлөөлөгчид. 1924.11.26-нд БНМАУ-ын анхдугаар их хурлын төлөөлөгчид. 1924.11.26-нд
БНМАУ-ын анхдугаар их хурлын төлөөлөгчид. 1924.11.26 БНМАУ-ын анхдугаар их хурлын төлөөлөгчид. 1924.11.26
БНМАУ-ын анхдугаар их хурлын төлөөлөгчид. 1924.11.26 БНМАУ-ын анхдугаар их хурлын төлөөлөгчид. 1924.11.26
БНМАУ-ын анхдугаар Үндсэн хуулийг батлан, БНМАУ-ыг тунхаглан, Нийслэл хүрээг Улаанбаатар хот хэмээн нэрлэхээр тогтов. 1924.11.26 БНМАУ-ын анхдугаар Үндсэн хуулийг батлан, БНМАУ-ыг тунхаглан, Нийслэл хүрээг Улаанбаатар хот хэмээн нэрлэхээр тогтов. 1924.11.26