Орон нутагт цөлжилтийн байдал ихэсч байгаа ажээ

2016 Оны 6 Сарын 19

Бэлчээр талхлагдаж, цөлжилт ихэсч байхад эрх баригчид үүл буудахаас өөр ажил хийхгүй байна.

Сүүлийн: НИЙСЛЭЛ

Онцлох: НИЙСЛЭЛ