Граммын эдийн засаг

2016 Оны 6 Сарын 18

Ардын үг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Монгол улсын эдийн засгийн хямрал ард түмний амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгаа бодит байдлыг харуулжээ.

Сүүлийн: ЗАСГИЙН ГАЗАР

Онцлох: ЗАСГИЙН ГАЗАР