Малын мах, сүү, арьсыг борлуулаад өгчихдөг төр засаг хэрэгтэй байна

2016 Оны 6 Сарын 17

Малчдын түүхий эдийн үнэ ханш унаснаар малчдын амьжиргааны түвшин улам дордсоор байгаа ажээ.

Сүүлийн: НИЙСЛЭЛ

Онцлох: НИЙСЛЭЛ