Хяналтын eрөнхий хороо
МАШБАТ

Очирсүх МАШБАТ

Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн
Мэргэжил: Хяналтын Ерөнхий Хорооны гишүүн


ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.