УИХ-ын гишүүд
ЖАРГАЛМАА

Бадарч ЖАРГАЛМАА

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Радио телевизийн сэтгүүлч


Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
"Eagle" телевиз
Хөтлөгч Нэвтрүүлэгч
2013-01-01 —
— Хувийн хэвшил
"Eagle" телевиз
Хөтлөгч Сурвалжлагч
1996-01-01 — 1998-01-01
— Хувийн хэвшил
"Eagle" телевиз
Ерөнхий продюсер
2012-01-01 — 2013-01-01
— Хувийн хэвшил
"UBS" телевиз
Мэдээллийн албаны дарга
1998-01-01 — 2004-01-01
— Хувийн хэвшил
"Eagle" телевиз
Хөтлөгч Нэвтрүүлэгч
2004-01-01 —
— Төрийн албанд
МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ
Ассент найруулагч
1992-01-01 — 1995-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.