УИХ-ын гишүүд
ЭРДЭНЭБАТ

Жаргалтулга ЭРДЭНЭБАТ

Аймгийн Намын хорооны дарга
Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Монгол Улсын Ерөнхий сайд
2016-01-01 — 2017-01-01
— Төрийн албанд
Сангийн Яам
Сайд
2014-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2012-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Сэлэнгэ ЗДТГ
Засаг дарга
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Сэлэнгэ ЗДТГ
СТСХэлтсийн дарга
2005-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Сэлэнгэ ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2004-01-01 — 2005-01-01
— Төрийн албанд
Сэлэнгэ ЗДТГ
СЭЗБЗГазар
2000-01-01 — 2004-01-01
— Төрийн албанд
Сэлэнгэ аймгийн ХШХороо
Байцаагч
1997-01-01 — 2000-01-01
— Хувийн хэвшил
"Сүүтэй" ХХК
Нягтлан бодогч
1996-01-01 — 1997-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.