УИХ-ын гишүүд
СЭРГЭЛЭН

Цэдэв СЭРГЭЛЭН

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил:


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Дарга ХЦ-ийн командлагч
2016-01-01 — 2019-01-01
— Төрийн албанд
ЗГХЭГ
МУ-ын Ерөнхий сайдын зөвлөх
2020-01-01 —
— Төрийн албанд
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Орлогч Заставын дарга
1989-01-01 — 1991-01-01
— Төрийн албанд
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Ахлах офицер Төлөөлөгчийн туслах
1994-01-01 — 1995-01-01
— Төрийн албанд
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Захирагч СБА-ийн ХТ-ийн орлогч
1997-01-01 — 2001-01-01
— Төрийн албанд
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Дарга Уулзалтын цэгийн дарга
1992-01-01 — 1994-01-01
— Төрийн албанд
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Дарга ХЦ-ийн командлагч
2009-01-01 — 2013-01-01
— Төрийн албанд
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Дэд дарга бөгөөд ХЦШ-ын дарга
2006-01-01 — 2009-01-01
— Төрийн албанд
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Захирагч ДОА-ийн хилийн төлөөлөгч
2001-01-01 — 2006-01-01
— Төрийн албанд
Хил хамгаалах ерөнхий газар
Дарга
1991-01-01 — 1992-01-01
— Хувийн хэвшил
"Импайр Газ Монголиа" ХХК
Захирал
2013-01-01 — 2016-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.