УИХ-ын гишүүд
МӨНХЦЭЦЭГ

Гомпилдоо МӨНХЦЭЦЭГ

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Зохиолч, уран зохиол судлаач


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Засгийн газрын мэдээ
Сонины сурвалжлагч
1996-01-01 — 1998-01-01
— Бусад
Монголын Зохиолчдын Эвлэл
Дарга
2009-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Хувийн хэвшил
"Нью Майнд" ХХК
Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга
2002-01-01 — 2004-01-01
— Хувийн хэвшил
Зууны мэдээ
Сурвалжлагч Тоймч
1999-01-01 — 2001-01-01
— Хувийн хэвшил
"Нью Майнд" ХХК
Гүйцэтгэх захирал
2005-01-01 — 2009-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.