УИХ-ын гишүүд
БАТБОЛД

Сүхбаатар БАТБОЛД

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Олон улсын эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Эдийн засгийн гадаад харилцаа хангамжийн яам
Мэргэжилтэн
1986-01-01 — 1988-01-01
— Бусад
Гадаад харилцааны Монгол импекс нэгдэл
Экспорт фирмийн захирал
1988-01-01 — 1992-01-01
— Хувийн хэвшил
"Алтай Трейдинг" ХХК
Ерөнхий захирал
1993-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Дэд сайд
2000-01-01 — 2004-01-01
— Төрийн албанд
Үйлдвэр худалдааны яам
Сайд
2004-01-01 — 2006-01-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Сайд
2008-01-01 — 2009-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2004-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
МУ-ын Ерөнхий сайд
2009-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2012-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.