УИХ-ын гишүүд
ЭНХТҮВШИН

Төмөртогоо ЭНХТҮВШИН

Мэргэжил: Эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Дорноговь аймгийн Санхүүгийн хяналт шалгалтын хэлтэс
Улсын ахлах байцаагч Хэлтсийн дарга
1996-01-01 — 2003-01-01
— Төрийн албанд
Дорноговь ЗДТГ
СБТХэлтсийн дарга СТСХ-ийн дарга
2003-01-01 — 2004-01-01
— Төрийн албанд
Дорноговь ЗДТГ
Тамгын газрын дарга
2004-12-01 — 2007-12-01
— Төрийн албанд
Дорноговь Мэргэжлийн хяналтын газар
Газрын дарга
2008-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
Дорноговь ЗДТГ
Засаг дарга
2016-01-01 —
— Төрийн албанд
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Хэлтсийн дарга
2012-01-01 — 2014-01-01
— Хувийн хэвшил
"Сайхан-Улаан оргил" ХХК
Захирал
2014-01-01 — 2016-01-01
— Бусад
Дорноговь аймгийн МАН-ын Хороо
Дарга
2015-01-01 —
— Бусад
Хан-Уул дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Газрын дарга
2011-01-01 — 2012-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.