УИХ-ын гишүүд
ГАНБОЛД

Гочоо ГАНБОЛД

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: радио холбооны инженер


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Өвөрхангай аймаг, Холбооны газар
Гол шугамын монтёр
1997-01-01 — 1999-01-01
— Хувийн хэвшил
"Скайтел" ХХК-ны Өвөрхангай аймаг дахь салбар
Салбарын менежер
1999-01-01 — 2005-01-01
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ЗДТГ
Засаг дарга
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК
Гүйцэтгэх захирал
2009-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ИТХ
Дарга
2012-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Өвөрхангай ЗДТГ
ҮДББОБЗ-ын хэлтсийн дарга
2005-01-01 — 2008-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.