УИХ-ын гишүүд
РАДНААСЭД

Шатарбал РАДНААСЭД

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Эрх зүйч


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
МАН-ын УЗ-ийн ХЭГ
Дарга
2012-01-01 — 2014-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Дарга
2014-01-01 — 2015-01-01
— Төрийн албанд
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
Дарга
2015-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
ХЗБХ-ны дарга
2017-01-01 — 2019-01-01
— Бусад
МАН-ын Намын байгуулалтын хэлтэс
Дарга
2011-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
ЗГХЭГ-ын Хуулийн хэлтэс
Шинжээч Референт
2000-01-01 — 2007-01-01
— Төрийн албанд
Авилгатай тэмцэх газар
Дарга
2007-01-01 — 2009-01-01
— Төрийн албанд
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Хуулийн бодлогын зөвлөх
2009-01-01 — 2009-12-31
— Бусад
МАН
ЕНБД-ын Хуулийн бодлогын зөвлөх
2010-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Мэргэжилтэн
1998-01-01 — 2000-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.