УИХ-ын гишүүд
ХҮРЭЛБААТАР

Чимэд ХҮРЭЛБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Эрчим хүчний яам
Сайд
2007-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
ЗГХЭГ
Дарга
2009-01-01 — 2013-01-01
— Төрийн албанд
Сангийн Яам
Сайд
2017-01-01 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2012-01-01 — 2016-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.