УИХ-ын гишүүд
БАДЕЛХАН

Хавдислам БАДЕЛХАН

Улсын Их Хурлын гишүүн
Мэргэжил: Авто-инженер, Улс төр судлаач


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2020-01-01 —
— Төрийн албанд
Барилга, хот байгуулалтын яам
Сайд
2017-01-01 —
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2016-01-01 — 2020-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Зөвлөх
2012-01-01 — 2014-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
УИХ-ын гишүүн
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ
Засаг дарга
2000-01-01 — 2005-01-01
— Төрийн албанд
Баян-Өлгий Тээвэр, авто замын газар
Ерөнхий инженер Газрын дарга
1978-01-01 — 1988-01-01
— Төрийн албанд
Нийслэлийн авто бааз
Инженер
1976-01-01 — 1978-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.