Удирдах зөвлөл
ЭНХБОЛД

Нямаа ЭНХБОЛД

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил: Инженер-эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Монгол хэвлэл нэгтгэл
Ерөнхий захирал
1990-01-01 — 1993-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Шадар сайдын зөвлөх
1993-01-01 — 1995-01-01
— Төрийн албанд
Улсын хэвлэлийн комбинат
Орлогч дарга
1986-01-01 — 1989-01-01
— Төрийн албанд
БШУСЯам
Ахлах мэргэжилтэн
1980-01-01 — 1986-01-01
— Төрийн албанд
БШУСЯам
Мэргэжилтэн
1979-01-01 — 1980-01-01
— Төрийн албанд
Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар
Мэдээлэл харилцааны албаны дарга
1997-01-01 — 2000-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Гишүүн
2000-01-01 — 2004-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Гишүүн
2004-01-01 — 2008-01-01
— Төрийн албанд
Гадаад Харилцааны яам
Гадаад хэргийн сайд
2006-01-01 — 2007-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Улсын Их Хурлын дэд дарга
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Гишүүн
2008-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Гишүүн
2012-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Улсын Их Хурал
Гишүүн
2016-01-01 —
— Төрийн албанд
Батлан хамгаалах яам
Сайд
2017-01-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.