Удирдах зөвлөл
АМАРТҮВШИН

Ганибал АМАРТҮВШИН

Улсын Их Хурлын гишүүн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн
Мэргэжил:


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Нидерланд улс, ABN AMRO Bank
Эрсдлийн дэд захирал
1999-01-01 — 2005-01-01
— Бусад
Казакстан улс, JSC Kazkommertsbank
ГЗ-ы Тэргүүн дэд орлогч
2008-01-01 — 2011-01-01
— Төрийн албанд
Монгол улсын хөгжлийн банк ХХК
Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
2019-05-01 — 2019-12-30
— Хувийн хэвшил
"Хас Банк" ХХК
Ерөнхий захирал
2014-01-01 — 2019-01-01
— Хувийн хэвшил
"Тэнгэр Санхүүгийн Нэгдэл" ХХК
ЭУХО хариуцсан захирал Ер-Захирал
2011-01-01 — 2014-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.