Ажлын алба
ГАН-ЭРДЭНЭ

Жигжид ГАН-ЭРДЭНЭ

Улс төрийн бодлогын газрын дарга
Мэргэжил: Програмист


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Дарга
2015-07-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.